Import av avfall för energiåtervinning behöver inte påverka materialåtervinning i andra länder

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-13 10:00 CEST - Avfall Sverige AB

I takt med att import av avfall för energiåtervinning i Sverige har ökat har det fått större uppmärksamhet, inte minst i media. Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet har därför låtit undersöka om – och i så fall hur – import av avfall för energiåtervinning i Sverige påverkar materialåtervinningen i exporterande land.

Internationell konferens om energiåtervinning arrangeras i Malmö

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-28 09:19 CEST - Avfall Sverige AB

Vi är stolta över vårt miljöarbete

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-26 16:10 CEST - Avfall Sverige AB

Sverige är ett föregångsland på miljöområdet, bland annat tack vare vår framgångsrika avfallshantering. Att vi som arbetar med avfall och fjärrvärme bidrar till det gör oss stolta. Vi skapar klimat- och miljönytta långt utanför Sveriges gränser.