Avfall Sverige kom tvåa i en internationell tävling om världens bästa avfallskampanj, ISWA Communication Awards 2010.

Under devisen ”Sveriges största miljörörelse” har våra sopor satts i rampljuset. Avfall Sveriges budskap var att alla ger vi upphov till sopor och alla kan vi bidra till att öka återvinningen och avgifta miljön. Mycket hänger ju på om våra sopor sorterats rätt från början. Tillsammans gör vi ett av Sveriges viktigaste jobb!

Det som väckte juryns beundran var bland annat den långsiktiga planeringen och den breda förankringen. Under fyra år har Avfall Sverige kommunicerat kring farligt avfall, materialåtervinning och energiåtervinning, genom filmer, annonser och PR. Avfall Sveriges kansli har kommunicerat nationellt, i nära samarbete med sina kommunala medlemmar, som omfattar så gott som hela Sverige. Det har gett ett nationellt avtryck samtidigt som vi fått lokalt anpassad information.

– Genom att vi arbetar på två plan, både nationellt och lokalt, kan vi med relativt liten budget nå ut ganska brett med våra budskap, säger Anna-Carin Gripwall, informationschef på Avfall Sverige.

– Syfte med kampanjen var att öka kunskapen om och förbättra beteendet kring vad vi gör med våra sopor, med start hemma i köket. Vi vill berätta att svenskarna är duktiga när det gäller avfallshantering – men vi kan bli ännu bättre!

Och de gemensamma ansträngningarna har gett resultat. Medias uppmärksamhet kring våra sopor har ökat markant. Såväl beslutsfattare som allmänhet visar ett ökat förtroende för det arbete som utförs.

Första pris i ISWA Communication Award tilldelades Wien för en kampanj för att få folk att plocka upp efter sina hundar. Totalt var elva kampanjer från nio länder nominerade.

Avfall Sveriges arbetar med reklambyrån Hilanders.

För mer information kontakta informationschef Anna-Carin Gripwall, tel 070-6626128, acg@avfallsverige.se

ISWA, The International Solid Waste Association, är en global organisation, som arbetar med avfall och återvinning.Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20