Har du koll på vad du får slänga i vanliga soptunnan även under julen? Trasig julgransbelysning och lampor från elljusstakar eller luciakronor är exempel på el-avfall, som inte ska hamna i soppåsen. Där passar inte lampor och lysrör heller. Och om tomten kom med en ny mobil kan den gamla lämnas till återvinning, den är guld värd!

Genom att återvinna el-avfall som mobiltelefoner och annat elektronikskrot bidrar man till en hållbarare användning av ändliga resurser. Metaller kan användas många gånger och man slipper bryta nya, därmed undviker man också stor miljöpåverkan.

Alla oanvända mobiltelefoner, som inte lämnats till återvinning, innehåller sammanlagt innehåller 160 kilo guld, 700 kilo silver och 56 ton koppar bland annat. Bara guldet är värt över 40 miljoner kronor.*

El-avfall som hamnar i galen tunna kan ställa till problem i miljön. Varje år slänger varje svensk 1,3 kilo elavfall i soptunnan. Totalt blir det 12 000 ton sopor som kan innehålla bly, kvicksilver och kadmium. Hjälp oss ta rätt på detta – varje gram betyder mycket för miljön! Lämna ditt el-avfall till kommunens insamlingsplats för farligt avfall.

För mer information kontakta:
Informationschef Anna-Carin Gripwall, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

*Enligt beräkningar från Avfall Sverige och El-Kretsen
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20