Med bara drygt 100 dagar kvar till valet kan konstateras att det finns en hel del som skiljer de båda blocken åt när det gäller avfallspolitiken, men det finns även flera frågor där man är överens. Det framgick vid politikerdebatten på Avfall Sveriges årsmöte i Piteå.

Det var Sofia Arkelsten, (m) riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson och Åsa Romson (mp) kommunfullmäktigeledamot Stockholm och kandidat till riksdagen, som debatterade avfallspolitik. Gemensamt för dem båda var att de anser att det behövs en översyn och ett helhetsgrepp på avfallspolitiken.

– När vi nu ska införa avfallsdirektivet har vi chansen att se över all avfallslagstiftning, sa Sofia Arkelsten.

– Vi välkomnar en framåtsyftande översyn där ansvars- och rollfördelningen klargörs så att avfallshanteringen kan utvecklas. Det gagnar både miljön och medborgarna, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige.

Kommunernas insatser för att utveckla avfallshanteringen fick beröm.

– Det har varit helt avgörande för att utveckla biogasframställningen, sa Åsa Romson, och påpekade att det måste finnas stabila regler för avfallshanteringen så att avfallet kan fortsätta komma till nytta.

För mer information kontakta:

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, te. 070-893 15 99, weine.wiqvist@avfallsverige.se

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20