Rätt utbildning till rätt person vid rätt tidpunkt i syfte att höja kunskapsnivån generellt. Det är grundtanken med Avfallsakademin, en webbaserad introduktion till avfallsbranschen, som Avfall Sverige nu lanserar.

Avfallslagstiftning, organisation och ansvar, behandlingsmetoder, miljöpåverkan, arbetsmiljö och offentlig upphandling är viktiga frågor för branschen. De presenteras på ett pedagogiskt sätt med hjälp av filmer, intervjuer, text, tal, bilder mm.

Avfallsakademin har tagits fram efter önskemål om en gemensam introduktionsutbildning till avfallsbranschen framförallt för nyanställda och förtroendevalda, men även för den som har arbetat en tid och vill lära sig mer.

Utbildningen är öppen för alla som vill lära sig mer grunderna i i svensk avfallshantering.

Att kunna erbjuda utbildningen nu innebär att de politiker, som ska fatta viktiga beslut som rör avfallshanteringen, redan från start på den nya mandatperioden får grundläggande kunskap om avfallsbranschen.

Läs mer på www.avfallsakademin.se

Se även http://www.youtube.com/watch?v=xq9w2cSeL18Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20