Det är stort fokus på avfallshantering och återvinning idag. Mycket av fokus landar på matavfallet och också på bristen på biogas, två frågor som hänger ihop. Våra matrester kan omvandlas till biogas och biogödsel. Vad krävs för att förverkliga detta?

Kom och diskutera med livsmedelsindustrin, konsument- och kommunföreträdare 6 juli kl 10-12.

• Idag arbetar 154 kommuner med matavfallsinsamling, för att producera biogas och biogödsel. Ett stort antal ligger i startgroparna för att införa insamling.

• Idag skulle det matavfall som återvinns i Sverige och blir till fordonsbränsle kunna ersätta drygt 18 miljoner liter bensin. Om vi ökade insamlingen och 70 procent av allt matavfall i Sverige samlades in och rötades, skulle det kunna ersätta nästan 67 miljoner liter bensin - årsförbrukningen för drygt 56 000 bilar och skulle kunna minska utsläppen av koldioxid med
327 000 ton.

Återvinning av matavfall prioriteras högt inom Avfall Sverige och Sveriges kommuner. Kommunerna strävar efter att ta ett helhetsgrepp – från insamling, produktion till användning, inte minst i sopbilar och kollektivtrafiken.

Det behövs mål för att alla ska fokusera på frågan om matavfall - vad kan vi göra för att minska svinnet? Vad vi kan göra för att öka biogasproduktionen?

Tid Tisdagen den 6 juli, kl 10.00-11.30. Avsluta med lunchmacka.

Plats sal E31, Högskolan, Visby

Medverkande

Åsa Domeij, miljöchef, Axfood

Eva Myrin, VD VafabMiljö, Västerås

Louise Ungerth, chef för Konsument och Miljö, Konsumentföreningen Stockholm

Catarina Östlund, handläggare, Naturvårdsverket

Moderator: Stellan Jacobsson, VD Svensk Biogas

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Monica Lövström, public affairs Avfall Sverige 070-535 66 42, monica.lovstrom@avfallsverige.se

PS Visste du att 1 000 bananskal kan ta dig nästan 10 mil (om du gör biogas av dem)?

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20