På lördag byter vi kläder – med varandra! Då är det dags för Sveriges största klädbytardag, som arrangeras av Naturskyddsföreningen i samarbete med Avfall Sverige och landets kommuner.

Förra året bytte över 40 000 plagg ägare på Sveriges största klädbytardag. Det motsvarar en resursbesparing av 30 ton kemikalier, 280 ton koldioxid och 40 000 kubikmeter vatten, förutsatt att de bytta plaggen ersatte nya plagg.

– Det är en stor besparing av naturresurser att byta eller handla second hand jämfört med att köpa nya kläder. Trots det är det fortfarande vanligare att slänga kläder än att återanvända dem. Det vill vi ändra på, säger Avfall Sveriges kommunikationschef Anna-Carin Gripwall.

– En viktig miljöinsats kopplad till kläder och hållbarhet, är att förlänga klädernas liv. Det gör man genom att använda dem längre, låta dem få nytt liv i någon annans garderob och tvätta plaggen mer sällan, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

I genomsnitt köper vi cirka 13 kilo nya kläder och textilier varje år. Vad många kanske inte känner till är att det går åt mycket vatten, kemikalier och energi för att producera nya plagg. För att tillverka tyg till ett par vanliga jeans krävs till exempel ca 10 000 liter vatten. Genom att öka livslängden från 2,2 år, som är genomsnitt för ett plagg, med ytterligare 9 månader minskar klimatpåverkan med 27 procent och vattenanvändningen med 33 procent. 

– Att byta kläder med andra är ett av flera sätt att låta kläderna leva länge. Laga, ändra och skänka till insamling är andra miljösmarta tips, säger Anna-Carin Gripwall.

Klädbytardagen är ett Miljönär-märkt arrangemang, inom ramen för Avfall Sveriges kampanj Miljönär-vänlig, som drivs tillsammans med kommunerna. Med märkningen vill vi uppmärksamma och hylla verksamheter som gör det möjligt för allmänheten att laga, låna och återanvända sina prylar istället för att köpa nytt.

Här hittar du alla orter som anordnar Klädbytardag 2018: https://www.naturskyddsforeningen.se/kladbyten_2018

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, mobil: 070-662 61 28, acg@avfallsverige.seAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20