Sveriges arbete med att återvinna avfall har varit framgångsrikt. Nu ska vi också se till att minska de faktiska mängderna avfall, ett krav som kommer att införas i svensk lag. Men att arbeta med avfallsminimering är komplicerat ur många aspekter – och var finns de goda exemplen? På Avfall Sveriges höstmöte den 16 november får vi veta.

Avfall Sverigea höstmöte är ett av årets viktigaste tillfällen för avfallsbranschen och myndigheter att träffas och diskutera de mest aktuella frågorna inom svensk avfallshantering. Drygt 350 personer samlas 16-17 november på Infra City i Upplands Väsby för två dagars konferens.

Media är välkomna att delta under hela eller delar av höstmötet. Anmäl intresse till informationschef Anna-Carin Gripwall, mobil 070- 662 61 28, e-post acg@avfallsverige.seAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20