Inför en klimatavgift för plast

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-11-07 14:00 CET - Avfall Sverige AB

Fossilfri avfallsförbränning är en omöjlighet - så länge det tillverkas produkter bestående av fossil plast. För att nå en fossilfri avfallsförbränning måste åtgärder sättas in uppströms, i design- och produktionsledet. En ny klimatavgift på plast kan bidra till att plastens klimatpåverkan tas där den borde, nämligen uppströms. Det visar en ny undersökning som tagits fram av Avfall Sverige.

Fastighetsägare och kommuner får betala producentansvaret

Pressmeddelanden - Publicerad: 2006-09-13 11:00 CEST - Avfall Sverige AB

Ännu en ny skatt drabbar hushållen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2006-04-28 15:10 CEST - Avfall Sverige AB

Inga miljöskäl bakom avfallsskatten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2006-03-21 14:35 CET - Avfall Sverige AB