Svensk kampanj kring återanvändning utsedd till världens bästa

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-23 09:02 CEST - Avfall Sverige AB

Det är smart och coolt att laga, låna och återanvända. Det är ett budskap som nu vunnit internationellt erkännande genom ISWA Communication Award. Avfall Sveriges kampanj lyfter frågan om förebyggande av avfall och en hållbar konsumtion på ett kreativt sätt.

Stoppa slöseriet – nu ska mer återvinnas

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-10-01 09:00 CEST - Avfall Sverige AB

En tredjedel av det som hamnar i en vanlig soppåse är förpackningar och tidningar. Om de istället hade lämnats till återvinning hade vi kunnat spara mängder av energi och minskat utsläppen av växthusgaser.

Sopig kampanj vann silver

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-09-30 12:29 CEST - Avfall Sverige AB

Avfall Sverige kom tvåa i en internationell tävling om världens bästa avfallskampanj, ISWA Communication Awards 2010.

Nu våras det för gifterna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-05-01 08:30 CEST - Avfall Sverige AB

Trädgårdssäsongen är här och många husägare gör förberedelser inför vårens och sommarens grönska. Det innebär ökad konsumtion av till exempel gödningsmedel, ogräsmedel, grillrengöring och mögeltvätt, dvs produkter som klassas som farligt avfall. För att stimulera till ökad insamling av farligt avfall startar Avfall Sverige, branschorganisation för svensk avfallshantering, nu en större informationskampanj riktad till alla hushåll. Målsättningen är att öka kunskapen om avfallsfrågor och minska mängden farligt avfall som kastas i soporna eller avloppet. Det ska ju istället lämnas på kommunens insamlingsställen.

Sveriges största miljörörelse samlas kring farligt avfall: Svensk avfallskampanj bäst i världen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-07-04 12:30 CEST - Avfall Sverige AB

Avfall Sverige har vunnit det internationella kommunikationspriset "ISWA Communication Award 2008", för sin kampanj kring hushållens farliga avfall. Motiveringen lyder "kampanjen håller hög kvalitet och berör ett svårt men angeläget ämne".