Finns det en marknad för biokol?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-27 15:00 CEST - Avfall Sverige AB

Fördelarna med att använda biokol inom jordbruket är känt sedan flera tusen år. Men i dag finns det fler användningsområden – inom vattenrening, djurfoder och som fyllnadsmaterial i betong till exempel. Det ökade intresset för biokol är bland annat kopplat till dess klimatnyttor och möjligheter att skapa kolsänkor. Produktion av biokol kan också förädla hanteringen av flera avfallsströmmar som i dagens samhälle är svåra att avsätta till något nyttigt mer än energiåtervinning, exempelvis park- och trädgårdsavfall, halm och hästgödsel.

Litauen imponeras av svensk avfallshantering

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-09-12 09:32 CEST - Avfall Sverige AB

Dags för avfallsbranschens största årliga möte

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-05-24 09:24 CEST - Avfall Sverige AB

Avfall Sverige nominerat till Columbi Ägg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-03-15 15:00 CET - Avfall Sverige AB

Återvinningen åt rätt håll – men inte avfallsmängderna!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-07-03 08:00 CEST - Avfall Sverige AB

Dags för avfallsbranschens årliga möte

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-05-24 16:15 CEST - Avfall Sverige AB

Dags för avfallsbranschens årliga möte

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-05-24 11:55 CEST - Avfall Sverige AB

Billig och bra sophantering!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-10-11 11:39 CEST - Avfall Sverige AB

En femma om dagen. Det är vad ett normalhushåll i Sverige får betala för den avfallshantering som kommunerna ordnar.

Nu lanseras Avfallsakademin

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-10-07 12:50 CEST - Avfall Sverige AB

Hållbar stad kräver politisk samverkan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-06-29 17:16 CEST - Avfall Sverige AB