Det lokala kretsloppet – cirkulär ekonomi i praktiken

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-26 13:06 CEST - Avfall Sverige AB

Inbjudan till Almedalsseminarium

Nytt initiativ synliggör cirkulär ekonomi i praktiken

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-23 10:00 CEST - Avfall Sverige AB

Sverige är världsledande på att bygga hållbara städer och samhällen för att på så sätt skapa en cirkulär ekonomi. I kommuner och regioner har vi under lång tid arbetat för att förbättra vår resurshushållning – att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara energin i det som inte kan materialåtervinnas och att minimera de rester som blir över.

Kommunerna viktiga i den cirkulära ekonomin

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-16 09:00 CET - Avfall Sverige AB

Det finns en stor potential för att utveckla nya verksamheter och nya sätt att ta tillvara jordens begränsade resurser. Kommunerna har en viktig roll i detta. För att få full utväxling behöver regeringen se över och modernisera regelverk och tydliggöra vad kommunerna kan och får göra exempelvis för att förebygga avfall och främja återanvändning.

Inbjudan Avfall Sveriges höstmöte: Koll på pengarna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-05 09:00 CET - Avfall Sverige AB

Utöver ekonomiska frågor inom svensk avfallshantering kommer kommunernas roll i den cirkulära ekonomin att diskuteras på Avfall Sveriges höstmöte 10–11 november.