Sociala medier


Avfall Sverige på Facebook

2018-02-26 09:11 Länk
2018-02-23 15:02 Länk

Avfall Sverige (@AvfallSverige) på Twitter

Att producera en mobiltelefon ger ett avfallsfotavtryck på 86 kilo. Läs mer om det osynliga avfallet här:… https://t.co/6fx2K4MG5D
2018-05-18 10:28 @AvfallSverige
Att producera ett par byxor ger ett avfallsfotavtryck på 25 kilo. Läs mer om det osynliga avfallet här:… https://t.co/ELmG4FrLeT
2018-05-18 10:26 @AvfallSverige
Vi välkomnar mer fastighetsnära insamling och att producenterna ska bära det fulla ekonomiska ansvaret för insamlin… https://t.co/NFZeYpkkAQ
2018-05-16 11:48 @AvfallSverige

Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128


Bilder    Dokument