För femte året i rad är det nu dags för veckan ”Europa minskar avfallet”. Samtidigt arbetar lokala krafter över hela Europa för att öka kunskapen om hur vi kan göra för att minska mängden avfall. Syftet med projektveckan är att visa hur vår konsumtion och vårt beteende påverkar mängden avfall. 23 EU-länder deltar i år med över 12 000 projekt.

I Sverige deltar ett 50-tal kommuner, organisationer, företag och inte minst skolor med ett 80-tal projekt under veckan. Här är några exempel:

  • I ett samarbete mellan skolämnena medieproduktion, samhällskunskap, svenska och teknik arbetar förstaårseleverna på Lindholmens tekniska gymnasium i Göteborg tvärvetenskapligt med att utforma och genomföra en kampanj om minskat avfall. Kampanjen vänder sig till andra gymnasieungdomar och ska leda till ökad medvetenhet och ändrade attityder om avfall och miljöpåverkan. 
  • I arbetet ingår också att Lindholmens tekniska gymnasium deltar i Avfall Sveriges nationella tävling Svinnkampen – en tävling mellan olika skolor i landet om att minska matavfallet.
  • I Gislaved tävlar 13 skolor under tre veckor om vilken skola som kan slänga minst matavfall. Allt som eleverna slänger vägs, samtidigt vägs också det som slängs i köket utanför tävlan. Syftet är att även se hur situationen är i tillagningsledet. Lärarna får information och lektionstips så att de kan utbilda eleverna om vilka problem stora mängder matavfall ger. 

När liknande projekt genomförts tidigare år har avfallet i skolmatsalarna minskat med nästan 50 procent. 

Fakta 

Europa minskar avfallet är ett EU-projekt som i år anordnas för femte året. Det pågår 16-24 november. Under veckan anordnas över 80 aktiviteter i Sverige. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds av Naturvårdsverket. Kommuner, företag och föreningar genomför projekt för att nå svenska folket med information om att miljön påverkas av våra konsumtionsvanor. Och att vi – var och en av oss – kan påverka! Följ oss under veckan, vi kommer att rapportera om aktiviteter, bl a på twitter.com.

Läs mer på http://www.avfallsverige.se/europa-minskar-avfallet/ 

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se 
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99