Hur bygger vi ett attraktivt samhälle där vi samtidigt når miljömålen? Det, bland mycket annat, kommer vi att prata om på Kvalitetsmässan i Göteborg, den stora mötesplatsen för offentlig sektor. Här ska alla kunna få massor av goda idéer att ta med sig hem, bland annat för att minska avfallet.

Många kommuner och landsting arbetar för att minska mängden avfall som uppstår, både i den egna verksamheten och hos medborgarna. Att minska matsvinnet i skolor och på sjukhus är några exempel som både ger miljömässiga och ekonomiska vinster. På Kvalitetsmässan berättar vi om goda exempel och tipsar om framgångsfaktorer. 

Förvånansvärt enkelt kan vi göra stor skillnad. I Sverige återvinns hälften av hushållsavfallet som material och resten energiåtervinns. Mindre än en procent läggs på deponi. Men – de stora vinsterna finns i att minska mängderna avfall som uppstår. Att varje svensk bidrar med nästan ett halvt ton avfall varje år innebär en enorm belastning på naturen och ett slöseri med våra resurser.

De senaste tio åren har hushållsavfallet ökat med över 30 procent i Sverige. Och förväntas fördubblas till år 2030 om vi ingenting gör. Då hjälper det inte att Sverige har en avfallshantering i världsklass. Även om vi skulle lyckas med att materialåtervinna allt avfall väger det inte upp miljöbelastningen som kommer från produktionen av det vi slänger. Om vi kan minska avfallsmängderna genom att förebygga avfall minskar behovet av material och energi, det minskar utsläpp från produktion, från transport och från avfallshanteringen. 

Ett litet steg i rätt riktning ger stora resultat, forskning visar att de årliga utsläppen av växthusgaser kan minska med 300 000 ton om mängden hushållsavfall i Sverige minskar med ynka 5 procent. Det motsvarar de årliga utsläppen av växthusgaser från en medelstor svensk kommun! 

Kom och besök oss i vår monter med temat ”Mindre svinn – mer mat” som är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Avfall Sverige. I ”Speakers corner” bjuder vi på korta anföranden kring matsvinn och hur vi kan förebygga både avfall och nedskräpning. 

Läs mer om vårt deltagande på Kvalitetsmässan.

Fakta Europa minskar avfallet är ett EU-projekt som i år anordnas för femte året. Det pågår 16-24 november. Under veckan anordnar ett 50-tal organisatörer cirka 80 aktiviteter i Sverige. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds av Naturvårdsverket. Kommuner, företag och föreningar genomför projekt för att nå svenska folket med information om att miljön påverkas av våra konsumtionsvanor. Och att vi – var och en av oss – kan påverka! Följ oss under veckan, vi kommer att rapportera om aktiviteter, bl a på twitter.com/ minskaavfallet
Läs mer på http://www.avfallsverige.se/europa-minskar-avfallet/ 
Sedan starten 1989 har Kvalitetsmässan i Göteborg vuxit i omfattning och blivit den stora mötesplatsen för offentlig sektor. Det är en konferens med ca 4 700 deltagare, fem olika nationella utmärkelser, en KvalitetsBank av utvecklingsprojekt, där man kan sätta in och ta ut goda idéer för verksamhetsförbättring, samt en fackmässa med 200 utställare och över 12 000 besökare. Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Arrangörer av Kvalitetsmässan är Göteborgs Stad och Västra Götalands-regionen i samverkan med Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, och SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. Mer information www.kvalitetsmassan.se

För mer information kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se 

Sanna Due Sjöström, handläggare, Naturvårdsverket, 010-698 14 32, Sanna.Due-Sjostrom@Naturvardsverket.seBifogade filer

 Prm_mssan_19nov.pdfAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99