2012 slängde vi 460 kg sopor/person, totalt 4,4 miljoner ton. Prognosen för år 2030 är en fördubbling, till 8 800 000 ton hushållsavfall om vi inget gör. Bara i Sverige. 

Av de 460 kg är drygt 70 kg matavfall. Var femte matkasse som bärs hem - slängs! 25 kg mat slängs helt i onödan, det är mat som skulle kunna ha ätits upp. Tänk dig att du slänger en ostskiva eller två pappersservetter eller 1,1 cl mjölk mindre om dagen. Det blir 11 gram om dagen, 77 gram på en vecka, och fyra kilo på ett år. Det låter inte så mycket men om varje svensk minskar sin avfallsmängd med bara fyra kilo om året så kan vi vända en ohållbar trend. 

Nästa vecka startar projektveckan då Europa ska minska avfallet för femte året i rad. Över hela Europa arbetar lokala krafter för att öka kunskapen om hur vi kan göra för att minska mängden avfall. 

 – Syftet med projektveckan är att visa hur vår konsumtion och vårt beteende påverkar mängden avfall, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige. Förra året deltog 27 EU-länder med över 10 000 projekt. 

– Vi måste se till att förebygga avfall - det bör inte ens uppstå. Vi behöver till exempel utveckla nya affärsmodeller som stimulerar utvecklingen mot produkter med lång livslängd, uthyrning och återanvändning, säger Sanna Due-Sjöström, Naturvårdsverket. 

Aktiviteterna visar på ett stort engagemang runt om i landet. Målet är att de ska öka medvetenheten om hur vår konsumtion påverkar miljön. Och att det spelar roll hur just jag väljer att konsumera. Några exempel: 

  • Klädbytardagar och leksaksbytardagar arrangeras på många håll i landet 
  • Flera kommuner delar ut doggybags under veckan 
  • Svinnkampen där skolorna tävlar om att minska svinnet i skolmatsalen 
  • Elever tävlar om att komma på det mest innovativa sätter att minska avfallet 
  • Kommunernas kasserade kontorsmöbler får nytt liv 

 Under veckan går vi ut och bjuder in medborgare att avge ett (eller flera!) ekolöften. Ett löfte som gör att man bidrar till mindre avfall eller på annat sätt bättre miljö. Ett löfte skulle kunna vara att man inte lägger upp mer mat på tallriken än vad man äter upp, att man luktar och smakar på maten innan man slänger den. Maten håller ofta långt efter bäst före-datum.

Fakta 

Europa minskar avfallet är ett EU-projekt som i år anordnas för femte året. Det pågår 16-24 november. Under veckan anordnas över 80 aktiviteter i Sverige. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds av Naturvårdsverket. Kommuner, företag och föreningar genomför projekt för att nå svenska folket med information om att miljön påverkas av våra konsumtionsvanor. Och att vi – var och en av oss – kan påverka! Följ oss under veckan, vi kommer att rapportera om aktiviteter, bl a på twitter.com. Läs mer på http://www.avfallsverige.se/europa-minskar-avfallet/

För mer information kontakta 

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se 

Sanna Due Sjöström, handläggare, Naturvårdsverket, 076-1151583, sanna.due@naturvardsverket.se

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99