Det är ett stort engagemang för projektveckan ”Europa minska avfallet” som pågår just nu. Över hela Europa arbetar myndigheter, organisationer, företag, skolor med flera för att öka kunskapen om hur vi kan göra för att minska mängden avfall.

I Sverige är det främst kommuner som driver kampanjen. Det gör de bland annat via sina hemsidor, som innehåller tips på hur man minskar avfallet, och framför allt genom att engagera skolorna.

Det sydskånska avfallsbolaget Sysav har, tillsammans med sina 14 ägarkommuner, lanserat en sajt med information och ett tankeväckande test på kopinteskrap.se. Syftet är att öka kunskapen om hur konsumtion påverkar avfallsmängder och miljö. Sysav har också en tävling för skolelever, som går ut på att hitta sätt där 10 givna avfall undviks.

På söndag avslutas ”Europa minskar avfallet” för denna gång men arbetet med att förebygga och minska avfallet fortsätter. Projektet återkommer vecka 47 nästa år.

Fakta

Europa minskar avfallet är ett EU-projekt som i år anordnas för femte året. Det pågår 16-24 november. Under veckan anordnas över 80 aktiviteter i Sverige. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds av Naturvårdsverket. Kommuner, företag och föreningar genomför projekt för att nå svenska folket med information om att miljön påverkas av våra konsumtionsvanor. Och att vi – var och en av oss – kan påverka!

Läs mer på http://www.avfallsverige.se/europa-minskar-avfallet/

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Anna Vilén, Kommunikatör, Sysav Industri AB, Direkt/Mobil  040-6352242, anna.vilen@sysav.seBifogade filer

 prm_131122.pdfAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99