Att laga sina skor är snällt både mot plånboken och mot miljön. Det har Avfall Sverige uppmärksammat genom att märka alla de cirka 100 skomakarna i Skomakarmästarförbundet, som Miljönär-vänliga.

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av expertorganisationen Avfall Sverige tillsammans med Sveriges kommuner för att underlätta för alla som vill laga, låna och återanvända. Målet är att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana.

I Sverige är vi bra på att ta hand om det avfall som uppstår. Men vår höga konsumtion leder inte bara till enorma mängder sopor, det innebär också att vi förbrukar jordens resurser och energi i snabb takt. Miljöpåverkan är också stor, både när varor tillverkas och när de används.

Med sin Miljönär-vänliga märkning vill Avfall Sverige uppmärksamma alla de som bidrar till att vända trenden genom att ge produkterna ett längre liv och därmed banta soppåsarna.

– Privatpersoner kan spara mycket pengar på att laga, låna och återanvända. Och vi kan tjäna miljarder ur ett samhällsekonomiskt perspektiv på att minska mängden avfall i Sverige, utan att för den skull behöva göra avkall på livskvaliteten. Skomakarna bidrar på ett konkret sätt till att människor kan återanvända de resurser som redan finns. Det är värt att uppmärksammas, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

– Att reparera skor och på så sätt ge dem längre liv är något som vi skomakare genom tiderna alltid gjort. Att det sparar på miljön att laga är självklart och något vi är stolta över att kunna bidra med, säger Anders Björkman, ordförande i Sveriges Skomakarmästarförbund.

På miljönär.se kan man se alla de 600 verksamheter som märkts som Miljönär-vänliga – kolla vilka som finns nära dig! På sajten finns också tips och råd för en mer hållbar konsumtion. Det behöver inte vara svårt.

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, acg@avfallsverige.se, 070-6626128

Sandra Lindvall, Sveriges Skomakarmästarförbund, info@skomakare.se

Om märkningen Miljönär-vänlig

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av kommunerna och Avfall Sverige för att gynna en hållbar konsumtion genom att laga, låna och återanvända. Det långsiktiga målet är att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana. De som ska tilldelas märkningen måste ha som huvudverksamhet att få allmänheten att laga, låna, återanvända eller att på annat sätt minska avfallet. Läs mer på miljönär.se. Där hittar du Miljönär-vänliga verksamheter i din närhet. Arbetet är i sin linda, fler och fler märkta verksamheter tillkommer kontinuerligt. Vill du nominera en verksamhet kan du göra det på sajten – det hjälper alla som vill laga, låna och återanvända att hitta rätt.

Kort om SSMF:

Sveriges Skomakarmästarförbund är en branschorganisation för skomakare. Sedan förbundet bildades 1901 har uppdraget varit detsamma, att tillvarata branschens gemensamma intressen och verka för att yrket utvecklas och består. Idag består medlemmarna av småföretag verksamma i hela landet. Sveriges Skomakarmästarförbund är även avtalsslutande part vid kollektivavtalsförhandlingar, representerar yrket inför myndigheter och andra organisationer. Sveriges Skomakarmästarförbund ansvarar också för gesäll- och mästarbrevproven inom skomakaryrket.
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99