– För att kunna öka återanvändningen och återvinningen ännu mer krävs att vi erbjuder medborgarna som ska göra en stor del av jobbet bekväma insamlingssystem och god service, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige. Fastighetsnära insamling är ett exempel på detta.

Kommunerna har i uppdrag att se till att hushållens avfall tas om hand och återvinns på bästa sätt i alla landets kommuner. På bästa sätt innebär att man ska göra detta på ett långsiktigt hållbart sätt, med största möjliga miljö- och samhällsnytta för ögonen. 

Avfall Sverige bjuder in till ett högaktuellt höstmöte för att diskutera och byta erfarenheter kring dagens och morgondagens utmaningar kring bekväma insamlingssystem. 

Lite av innehållet: 

  • Vad är fastighetsnära insamling? 
  • Hur omfattande är fastighetsnära insamling? 
  • Vilka nya system finns/håller på att utvecklas? 
  • Tillgänglighet och arbetsmiljöfrågor 
  • Kommunsamverkan och samarbete är en del av lösningen 
  • Goda exempel och framtida utmaningar ur fastighetsägarnas perspektiv 
  • Avfallspolitik och aktuella frågor 
  • Nya etappmål om textil i miljömålssystemet 

Läs mer i programmet:

http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Arbete/Kurser/Program131112_13.pdf

Var? Clarion Hotel, Stockholm 

När? 12-13 november 2013, kl 10 - 15

Vi vore tacksamma om ni meddelade ert deltagande till oss. 

Välkomna! 

För mer information och anmälan, kontakta: Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se


Bifogade filer

 AvfallSverige.pdfAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99