ReTuren i Malmö var VA Syds bidrag till projektet Europa Minskar Avfallet, som Avfall Sverige står bakom. Nu är ReTuren i final till det europeiska priset EWWR Awards, som avgörs i Bryssel 11 maj.

ReTuren är VA SYDs kvartersnära återbrukscentral och en av de första i landet som tar ett helhetsgrepp för att främja hållbar avfallshantering och att minimera avfallet. På Returen kan man lämna farligt avfall, byta prylar och delta i olika kreativa aktiviteter. ReTuren vänder sig till alla kunder som bor i flerfamiljsfastigheter i staden.

Flera olika parter är inblandade i projektet; Vinnova, Sysav, Stpln, Stadsområde Söder och JobbMalmö samt K3 på Malmö högskola.

Europa Minskar Avfallet är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november varje år sedan 2009. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. 2015 arrangerades över 12 000 projekt i 33 länder. 2016 arrangeras veckan 19–27 november.Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vår vision är


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99