Många av oss har garderober fulla av kläder som vi aldrig använder. I Sverige konsumerar vi i snitt 13,1 kilo per person, varav 8 kilo sedan åker i soporna. På Myrornas digitala satsning www.aktiveradingarderob.se får vi både hjälp att bättre använda det vi redan äger och att köpa och göra oss av med kläder på ett klimatsmart sätt.

får vi både hjälp att bättre använda det vi redan äger och att köpa och göra oss av med kläder på ett klimatsmart sätt.

På hemsidan hittar du enkla steg för att aktivera din garderob. Den hjälper dig att rensa ut och visar hur du enklast lämnar utgallrade kläder till second hand-butiker eller vad du ska tänka på om du säljer dem på nätet. Målet är att få en roligare och lätthanterlig garderob samtidigt som du minskar den stora klimatpåverkan som textilier har.

Du får också hjälp med att köpa nytt på ett hållbart sätt. En snabbkurs hjälper dig hitta rätt när du byter, skräddarsyr eller fyndar i second hand-butikerna och visar hur du kan köpa kläder som kompletterar din garderob istället för att fylla den.

Aktivera din garderob deltar i EU-projektet Europa Minskar Avfallet. Syftet är att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande genom att visa upp konkreta exempel på aktiviteter som leder till minskat avfall. Den 19-27 november pågår årets upplaga och över 12.000 aktiviteter kommer att anordnas runt om i Europa. Avfall Sverige är nationell samordnare i projektet.

– Avfall Sverige arbetar med flera projekt inom området förebyggande av avfall. Vi har en vision, ”det finns inget avfall”, vi driver kampanjen Miljönär-vänlig som uppmanar till att laga, låna och återanvända. Och dessutom är vi alltså Sveriges nationella samordnare av aktiviteterna under veckan, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige.

För mer information om ”Europa minskar avfallet”, kontakta Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

För mer information om Myrornas projekt ”Aktivera din garderob” kontakta Myrornas hållbarhetschef Emma Enebog, 073-688 69 75


Bifogade filer

 prm_myrorna.pdfAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99