När Litauens vice miljöminister Almantas Petkus besökte Sverige i veckan var avfallsfrågorna i fokus.

På ministerns önskan avslutades besöket med att träffa Avfall Sverige. Många frågor kretsade kring vår erfarenhet av att organisera kommunernas ansvar och utförande regionalt och hur avfalls- respektive de ekonomiska strömmarna flödar i systemet. Litauen anser sig ha långt till vår standard för återvinning men arbetar hårt för att hämta in försprånget. De fjärrvärmenät som redan finns i större städer i Litauen gör det möjligt att effektivt ta till vara avfall som energi vid sidan av återvinning, precis som vi gör i Sverige.

– Litauens miljömyndigheter vill gärna fortsätta en dialog med Avfall Sverige, med syfte att dra lärdom av strukturer för regionalt kommunsamarbete. Och det är vi ju bra på, säger Weine Wiqvist, VD, Avfall Sverige som deltog i mötet.

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99