Idag finns det många hållbara alternativ för handel i städerna. Men det är inte alltid helt lätt att hitta rätt. Som en hjälp på vägen lanserar flera städer lösningar som guidar dig rätt på shoppingturen. Under Europa Minskar Avfallet-veckan avtäcker både Karlstad och Göteborg nya hållbara guider.

shoppingturen. Under Europa Minskar Avfallet-veckan avtäcker både Karlstad och Göteborg nya hållbara guider.

Den 23 november lanserar Karlstad Ekoguiden. Guiden är en plattform där du hittar hållbara företag och verksamheter i staden, som ekologiska restauranger, second hand-butiker och reparatörer av olika slag. Ekoguiden finns på http://www.medvetenkonsumtion.se/eko-recension/karlstad

På ett liknande tema har Göteborgsregionens kommunalförbund utvecklat en second hand-karta, som kartlägger hållbara butiker och aktiviteter under Europa Minskar Avfallet-veckan. Bland aktiviteterna hittar vi bland annat en hållbar julmarknad, återbrukad modevisning och en mängd klimatsmarta butiker. Här finns second hand-kartan: http://raknatill10.se/second-hand-kartan/

Ekoguiden och Second hand-kartan deltar i EU-projektet Europa Minskar Avfallet. Syftet med projektet är att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande genom att visa upp konkreta exempel på aktiviteter som leder till minskat avfall. Den 19-27 november pågår det och över 12.000 aktiviteter kommer att anordnas runt om i Europa. Avfall Sverige är nationell samordnare för projektet.

För mer information om ”Europa minskar avfallet”, kontakta Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.seAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99