18–19 november är det dags för den nionde internationella Beacon-konferensen om energiåtervinning. Konferensen hålls som tidigare år i Malmö.

Det är ISWA och Avfall Sverige som gemensamt arrangerar konferensen ISWA Beacon Waste-to-Energy. Konferensen tar bland annat upp energiåtervinningens roll ur flera olika aspekter. Programmet innehåller också tekniska frågor som BAT – bästa tillgängliga teknik – med mera.

Efter konferensen, den 20 november, arrangeras ett studiebesök till Filbornaverket i Helsingborg. Mer information om konferensen finns på www.beacon-wte.netAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vår vision är


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99