Det är bättre att laga, låna eller återanvända än att slänga och köpa nytt. För att underlätta för alla som vill leva som miljönärer, och spara både pengar och miljö, lanserar Avfall Sverige nu kartan som visar var du kan hitta en skomakare, second hand-butik eller ett bibliotek till exempel.

Kartan är under uppbyggnad och fylls på med nya verksamheter kontinuerligt, men redan nu finns över 100 verksamheter som fått märkningen Miljönär-vänlig. Den finns på miljönär.se och har tagits fram av expertorganisationen Avfall Sverige tillsammans med Sveriges kommuner för att underlätta för alla som vill hitta butiker och verksamheter som hjälper oss att laga, låna och återanvända. Målet är att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana, vilket spar både pengar och miljö – det är Miljönär-vänligt helt enkelt.

I Sverige är vi bra på att ta hand om det avfall som uppstår. Men vår höga konsumtion leder inte bara till stora mängder sopor, det innebär också att vi förbrukar jordens resurser och energi i snabb takt. Miljöpåverkan är också stor både när varor tillverkas och när de används.

Med sin Miljönär-vänliga märkning vill Avfall Sverige och kommunerna uppmärksamma alla de som bidrar till att vända trenden och ge produkterna ett längre liv och därmed banta soppåsarna.

– Privatpersoner kan spara mycket pengar på att laga, låna och återanvända. Små förändringar i vardagen kan ge stora förändringar för både plånboken och miljön. Målet med vår kampanj och denna märkning är just att få oss att ta ett steg mot en mer hållbar livsstil, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

På miljönär.se finns alla de verksamheter som märkts som Miljönär-vänliga – kolla

vilka som finns nära dig! På sajten finns också tips och råd för en mer hållbar konsumtion. Det behöver inte vara så svårt.

För mer information kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, acg@avfallsverige.se, 070-6626128

Om märkningen Miljönär-vänlig

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av kommunerna och Avfall Sverige för att gynna en hållbar konsumtion genom att laga, låna och återanvända. Det långsiktiga målet är att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana. De som ska tilldelas märkningen måste ha som huvudverksamhet att få allmänheten att laga, låna, återanvända eller att på annat sätt minska avfallet. Läs mer på miljönär.se. Där hittar du Miljönär-vänliga verksamheter i din närhet. Arbetet är i sin linda, fler och fler märkta verksamheter tillkommer kontinuerligt. Vill du nominera en verksamhet kan du göra det på sajten – det hjälper alla som vill laga, låna och återanvända att hitta rätt.
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99