Nya perspektiv på framtidens avfallshantering och konsumentens beteende står i fokus när Nackademin tillsammans med Avfall Sverige arrangerar ett Hackathon.

Studenter från Nackademin kommer under hela tisdagen den 7 februari ”hacka” fram förslag på hur vi i Sverige kan ta oss an framtidens avfallsutmaningar med fokus på: Hur ska vi få alla i Sverige att återvinna mer och samtidigt minska sitt avfall?

Avfall Sverige fyller 70 år i år, och kan konstatera att vi är duktiga på att återvinna vårt avfall. Problemet är att vi skapar för mycket avfall. Närmare bestämt 478 kg sopor per person. Varje år.

Vi konsumenter har gått från ett ”slit och släng” beteende till ”köp och släng” och sopmängderna bara ökar. Det är inte hållbart ur ett miljöperspektiv och i en cirkulär ekonomi. Vi hoppas att Hackathonet ska generera flera idéer som visar på hur digitala innovationer kan ändra vårt beteende i bromsande riktning, säger Anna-Carin Gripwall.

Vi behöver dels tänka efter före – kan jag laga, låna eller återanvända det som jag står i begrepp att slänga? Kan jag ge bort - eller köpa second hand? Om svart är nej, sopan ska slängas, så måste sorteringen av våra sopor öka, så vi kan materialåtervinna mer. Den tekniska utvecklingen har gjort svensk avfallshantering väldigt effektiv, men det måste bli ännu enklare för medborgarna att göra rätt.

– Framtidens avfallshantering är något som påverkar oss alla och jag är övertygad om att våra studenter kan komma med innovativa idéer på hur vi kan förbättra processer genom nytänk, ny teknologi, digitala lösningar eller bara nya synsätt, säger Martina Lindgren, marknadschef på Nackademin.

Idag går ungefär hälften av svenskarnas avfall till ny energi och hälften till materialåtervinning. Med mer lättillgängliga insamlingssystem och ny teknik ökar sannolikt sorteringen så att materialåtervinningen kan öka.

– Vår vision är att det inte ska finnas något avfall alls, vilket vi är en bra bit ifrån idag. Men om vi ska närma oss vår vision måste vi öka takten och fler av oss måste börja ändra vårt beteende, tänka efter före, redan nu, avslutar Anna-Carin Gripwall.

Journalister är välkomna att delta under Hackathonet och här är också källor till mer information:
Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se 

Martina Lindgren, marknadschef Nackademinin, tel 0706 104 499, martina.lindgren@nackademin.se

Om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds 32 YH-utbildningar inom områden som design, kommunikation, hälsa, bygg och IT i samarbete med företag från branschen. 72% av Nackademins studenter får jobb innan examen och totalt 9 av 10 får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunerna och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Bifogade filer

 noNameAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99