Varannan person kan tänka sig att köpa en begagnad julklapp*. Det gillar vi! Ge gåvor som inte bara sprider glädje till dina närmaste, utan presenter till oss alla genom att vara snäll mot miljön. Avfall Sveriges Miljönär-märkning visar vägen. Med över 900 märkta verksamheter i hela landet finns goda möjligheter att göra julen 2016 mer hållbar.

Julen är konsumtionens stora högtid. Nästan varje år slår julhandeln nya rekord när det gäller inköp av klappar och mat - och samtidigt ökar mängden avfall. Fortsätter vi så här kommer avfallsmängderna att ha fördubblats inom 15 år. Detta är utveckling som Avfall Sverige vill bromsa.

– För att inspirera svenskarna att konsumera mer hållbart har Avfall Sverige tagit fram märkningen Miljönär-vänlig. Över hela landet finns mer än 900 märkta butiker eller andra verksamheter, som alla erbjuder Miljönär-vänliga alternativ och på så sätt inspirerar till en mer hållbar julhandel, säger Avfall Sveriges kommunikationschef Anna-Carin Gripwall.

Märkningen delas ut av kommunen och ges till verksamheter, fysiska eller digitala, som gör det möjligt för konsumenter att laga, låna eller återanvända. På miljönär.se finns en karta med kontaktuppgifter till alla de cirka 900 märkta verksamheterna där besökarna kan söka på just sin ort för att hitta inköpsställen för sina begagnade julklappar. Genom att julshoppa Miljönär-vänligt hjälper man inte bara miljön utan även sin plånbok.

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-6626128, acg@avfallsverige.se

* I en enkät som Tradera låtit göra i år svarade 46 procent att de kan tänka sig att köpa en begagnad julklapp till någon i år. Summan vi skulle planera att spendera på begagnade julklappar är ca 879 kronor.
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99