Idag går startskottet för 2016 års upplaga av Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som uppmärksammar avfallsminskande initiativ runt om i unionen. Mellan den 19 och 27 november anordnas flera klimatsmarta aktiviteter i Sverige. Avfall Sverige är nationell samordnare.

Idag går startskottet för 2016 års upplaga av Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som uppmärksammar avfallsminskande initiativ runt om i unionen. Mellan den 19 och 27 november anordnas flera klimatsmarta aktiviteter i Sverige. Avfall Sverige är nationell samordnare.

Syftet med Europa Minskar Avfallet är att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande genom att visa upp konkreta exempel på aktiviteter som leder till minskat avfall. Mellan den 19 och 27 november kommer över 12 000 aktiviteter att anordnas runt om i Europa.

Det är en stor bredd bland årets aktiviteter, både med hänsyn till omfattning och tema. Veckan drar igång lördagen den 19 november med invigningen av det nya Återbrukshuset vid Östervik återvinningscentral i Nacka.

På Åland anordnas aktiviteter under hela veckan, med bland annat en klädbytardag, en återbruksmarknad och ett flertal workshoppar på schemat.

Andra tar tillfället i akt att anordna en dag i klimatets tecken. Lördagen den 26 november anordnar Falu kommun den årliga Återbruksfesten. Festen bjuder bland annat på en återbrukad modevisning, mat på rester och en tävling i återbruksidéer. Projektet Smart Fart är på plats för att presentera sitt arbete med att renovera trasiga cyklar som lämnats i staden, vilka nu kan hyras av studenter och lånas av kollektivtrafikresenärer.

– Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av vår konsumtion och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet. För Avfall Sverige och kommunerna är avfallsminimering en prioriterad fråga, det visar inte minst vår vision ”Det finns inget avfall” och kampanjen Miljönär-vänlig som uppmanar till att laga, låna och återanvända. Den kampanjen driver Avfall Sverige tillsammans med landets kommuner, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Mer information aktiviteterna finns på ewwr.eu, som är projektets hemsida. De svenska aktiviteterna finns på Avfall Sveriges hemsida: http://bit.ly/2fD1jo2

För mer information om ”Europa minskar avfallet”, kontakta Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.seAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99