Flera av Erikshjälpens second hand-butiker runt om i landet tilldelas Avfall Sveriges och de svenska kommunernas märkning Miljönär-vänlig. Det är en märkning för att uppmärksamma verksamheter som bidrar till att minska avfallet genom att laga, låna och återanvända och som därmed vägleder kunderna till smarta och hållbara sätt att leva.

Denna vecka vill vi särskilt uppmärksamma Erikshjälpen Second Hand i Ljungby, som firar ett-årsjubileum lördagen den 7 november och då får ta emot märkningen.

Mängden avfall har nästan fördubblats de senaste 40 åren. Om ingenting görs kan vi snart se en fördubbling igen. Även om Sverige hör till de länder i världen som är bäst på att återvinna material och energi ur avfallet, tär detta ändå hårt på jordens resurser. Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige för att inspirera till en hållbar konsumtion.

– Vi vill uppmärksamma alla de som gör det möjligt för konsumenterna att laga, låna eller återanvända – eller att på annat sätt minska avfallet. Ett utmärkt exempel på detta är Erikshjälpens second hand-verksamhet, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige.

– Det känns roligt att vår butik nu får märkningen Miljönär-vänlig. Och att shoppa miljövänligt hos oss bidrar ju också till att hjälpa utsatta barn runt om i världen, säger Bente Johansson, butikschef Erikshjälpen Second Hand i Ljungby.

Det bästa sättet att bli rik är att laga, låna och återanvända. Då sparar du både miljö och pengar – du blir vad vi kallar Miljönär. Läs mer på http://miljönär.se

För mer information, kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Sofia Denzler, kommunikatör Erikshjälpen, tel 072-239 77 00,

sofia.denzler@erikshjalpen.se

Miljönär-vänlig

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av kommunerna och Avfall Sverige för att gynna en hållbar konsumtion genom att laga, låna och återanvända. Det långsiktiga målet är att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana. De som ska tilldelas märkningen måste ha som huvudverksamhet att få allmänheten att laga, låna, återanvända eller att på annat sätt minska avfallet. Läs mer på http://miljönär.se Där hittar du alla Miljönär-vänliga verksamheter i din närhet. Vill du nominera en verksamhet kan du göra det på sajten – det hjälper alla som vill laga, låna och återanvända att hitta rätt.

Erikshjälpen

Den ideella föreningen Erikshjälpen Second Hand Butiker har ett 60-tal butiker, varav många drivs i samarbete med lokala föreningar och församlingar. Överskottet blir till bistånd och sociala insatser för utsatta barn, både i Sverige och utomlands. Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor och erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och personlig utveckling.




Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99