• Hur kommer framtidens avfallshantering att se ut?

• Vad händer just nu inom avfallshanteringen i Sverige och inom EU?

• Parisavtalet – är det bara en kuliss eller är det möjligt att nå målen?

Det är tre stora och viktiga frågor som kommer att besvaras på Avfall Sveriges årsmöte i Gävle 31 maj – 1 juni. På årsmötet deltar cirka 550 tjänstemän och förtroendevalda inom avfallsbranschen.

Årsmötet tar upp flera andra aktuella frågor i omvärlden som har stor betydelse för branschen:

 • Yvonne Ruwaida, statssekreterare på Miljö- och energi departementet, talar om
  regeringens avfallspolitik.
 • Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen, presenterar klimatavtalet.
 • Ola Alterå, som leder regeringens utredning om styrmedel för ökad återanvändning, ger en insyn i utredningens arbete.
 • Inger Ek, generaldirektör för den nya Upphandlingsmyndigheten, förklarar hur myndigheten kan bistå kommunerna.
 • Vi får också ta del av alldeles färsk statistik över hushållsavfall i Sverige.

  I samband med Avfall Sveriges årsmöte delar Gästrike återvinnare ut sitt jubileumspris till modiga företagare i miljöbranschen. Avfall Sverige delar ut stipendier och utser även årets Avfall Web-kommun.

  I anslutning till konferensen visar ett 30-tal av Avfall Sveriges företagsmedlemmar upp sina senaste produkter och tjänster. Det är på Avfall Sverige-utställningen som branschens nyheter visas först.

  Årsmötet hålls på Konserthuset i Gävle med start kl. 11.00 den 31 maj, mötet avslutas kl. 13.30 den 1 juni. Utställningen pågår 8.00–16.30 den 31 maj. Programmet finns på avfallsverige2016.se. Anmäl deltagande till kommunikationschef Anna-Carin Gripwall via mail till acg@avfallsverige.se eller telefon 070-662 61 28 senast den 30 maj.


  Bifogade filer

   inbjudan_årsmöte.pdf  Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


  Kontakt


  Anna-Carin Gripwall

  Kommunikationschef

  acg@avfallsverige.se

  070-6626128

  Weine Wiqvist

  VD

  weine.wiqvist@avfallsverige.se

  040-35 66 05

  0708-93 15 99