Det är både möjligt och nödvändigt att minska avfallsmängderna. Det har vi fått många bevis för under Europa minskar avfallet-veckan, som pågår just nu. Ungefär en tredjedel av alla projekt under veckan har fokuserat på att minska mängden matavfall. Särskilt skolor har varit duktiga på att uppmärksamma elever och skolpersonal på vikten av att minska matsvinnet i skolmatsalarna – och dessutom spara en slant på mindre spill.

En av de aktörer som deltar i projektveckan i år är Fazer. Fazer Food Services har under många år arbetat för att minska avfallet i sina Fazer- och Amicarestauranger. Som ett led i arbetet har man arrangerat en tävling man kallar ”Mata inte Sopmonstret” i sina skolrestauranger. Tävlingen har genomförts varje höst under tre års tid.

-  Under den två veckor långa kampanjen uppmanas elever och lärare att inte mata sopmonstret, det vill säga att slänga så lite mat som möjligt. Det blir ett lekfullt sätt göra en stor insats för miljön. Förra årets vinnare, Rösjöskolan i Täby, lyckades minska sitt matavfall med hela 76 procent. Vi vet att om mindre mat slängs innebär det kostnadsbesparingar, pengar som kan gå till att ytterligare förbättra skolmåltiden, säger Anette Björnlund, t.f VD Fazer Food Services i Sverige.

Men Fazer är inte ensamt. För att öka medvetenheten om att det genereras för mycket avfall startades ett EU-projekt 2009, ”Europa minskar avfallet”. Alla EU-länder genomför under en och samma vecka varje år (v 47) aktiviteter för att förebygga att avfall uppstår, att banta sop-påsarna helt enkelt. 2012 deltog 27 EU-länder med över 10 000 projekt. I år hoppas man på ännu större uppslutning.

-  Varje svensk slänger cirka 70 kilo matavfall varje år. Och de senaste tio åren har det totala hushållsavfallet ökat med över 30 procent i Sverige. Om ökningen fortsätter som hittills kommer avfallsmängderna att fördubblas till år 2030. Det är inte hållbart. Då hjälper det inte att Sverige har en avfallshantering i världsklass. Vi måste konsumera mindre och på ett smartare sätt för att få bukt på det här problemet, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

-  Genom Europa minskar avfallet vill vi visa att alla kan bidra till ett hållbart samhälle. Förhållandevis små och enkla bidrag kan ge stora positiva effekter, både på miljön och i plånboken, säger Anna-Carin Gripwall.

Fakta

Europa minskar avfallet är ett EU-projekt som i år anordnas för femte året. Det pågår 16-24 november. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds av Naturvårdsverket. Under veckan anordnar ett 40-tal kommuner, företag och föreningar genomför cirka 80 aktiviteter för att nå svenska folket med information om att miljön påverkas av våra konsumtionsvanor. Och att vi – var och en av oss – kan påverka! Följ oss under veckan, vi kommer att rapportera om aktiviteter, bland annat på twitter.com/minskaavfallet. Läs mer på http://www.avfallsverige.se/europa-minskar-avfallet/

För mer information kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Anette Björnlund, VD Fazer Food Services Sverige, anette.bjornlund@fazer.com, 08 470 73 65

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99