Barnboken ”Kajmans kalas”, från kretslopp och vatten i Göteborg, handlar att hushålla med resurser och minska avfallet. Nu har Kajmans kalas gått vidare till final i tävlingen European Week for Waste Reduction Award, EWWR awards, bland ett 50-tal andra bidrag.

European Week for Waste Reduction, Europa Minskar Avfallet som vi valt att kalla veckan i Sverige, är ett EU-projekt som har pågått sedan 2009. Syftet med projektet är att minska avfallet i hela Europa. Alla länder som deltar genomför under en och samma vecka aktiviteter för att förebygga avfall och för att minska mängden farliga ämnen i avfallet. Avfall Sverige är nationell samordnare för projektet.

Barnboken ”Kajmans kalas” var Göteborgs bidrag till veckan 2014 och nominerades av Avfall Sverige som ett av tre svenska bidrag till tävlingen EWWR awards. Boken handlar om att se avfall som resurs istället för att slänga värdefullt material. Men den handlar också om att konsumera upplevelser och tjänster – som att ge bort biobiljetter eller en städning i födelsedagspresent – istället för att ge bort materiella saker.

– Det är fantastiskt roligt och för mig helt oväntat, säger Karin Theorin Mägi, kommunikatör på Kretslopp och Vatten i Göteborg och författare till ”Kajmans kalas”. Inte ens i mina vildaste drömmar skulle jag kunna tro att en barnbok kunde gå så långt. Samtidigt är det viktigt att man redan i tidiga år börjar se möjligheter i att låna, dela och byta med andra.

– ”Kajmans kalas” är en välgjord och inspirerande barnbok som handlar om ett angeläget ämne, det var just det vi ville premiera genom att nominera den till EWWR awards. Nu håller vi tummarna för att boken ska nå hela vägen in i mål och vinna hela tävlingen i sin klass, säger Anna-Carin Gripwall som är kommunikationschef på Avfall Sverige.

Den 27 maj får vi veta, då presenteras vinnarna vid en ceremoni i Budapest.

Mer information:

För frågor om ”Europa minskar avfallet” kontakta Anna-Carin Gripwall på Avfall Sverige, 070-662 61 28, anna-carin.gripwall@avfallsverige.se

För frågor om ”Kajmans kalas” kontakta Karin Theorin Mägi på Kretslopp och Vatten,
Göteborgs Stad, 031-368 27 62, 0705-49 85 55,
karin.theorin.magi@kretsloppochvatten.goteborg.se


Bifogade filer

 noNameAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99