Insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper tas över av kommunerna. De kan därmed utveckla nya fastighetsnära och rationella system för att hantera allt hushållsavfall, till nytta för medborgarna. Men vilka är de juridiska förutsättningarna för att ta över ansvaret? Och hur ska kommunerna planera?

Dessa och många andra frågor kommer upp på Avfall Sveriges årsmöte i Linköping den 2-3 juni. Där deltar mer än 600 tjänstemän och förtroendevalda inom avfallsbranschen.

Mötet belyser trender och riktningar i samhället, kopplade till avfallsbranschen. Tisdagen den 2 juni diskuteras ”Regeringens miljö- och avfallspolitik”. Emilia Hagberg, stabschef i Miljödepartementet, Lena Micko, ny ordförande i SKL och tidigare kommunstyrelsens ordförande (s) i Linköping samt Peter Danielsson, ordförande i Avfall Sverige, kommunstyrelsens ordförande (m) i Helsingborg och förste vice partiordförande för Moderaterna, möts i ett samtal. En av huvudfrågorna är förändringen av insamlingsansvaret som övergår från producenterna till kommunerna.

Detta är ett ämne som vi också ägnar en stor del av eftermiddagen åt. Kommunerna är förberedda, men det finns nötter att knäcka: juridiska förutsättningar, planeringsarbete, vilka olika system som finns etc.

Onsdagen, 3 juni, ges tre olika sessioner:

  • Så arbetar tillverkare, handel och kommuner för att förbättra materialåtervinning, återanvändning och förebyggande av avfall
  • Är gränsöverskridande handel med avfall en förutsättning för ett hållbart och konkurrenskraftigt Europa? Hur kan illegala gränsöverskridande transporter stoppas?
  • Avfall Sveriges statistikverktyg Avfall Web är källan till den nationella avfallsstatistiken. Med hjälp av Avfall Web kan vi också se var i avfallshierarkin vi befinner oss.

Dagen avslutas med en guidad bussrundtur för att se på resurseffektiv avfallshantering. Vi följer avfallstrappans steg och besöker Gärstad återvinningscentral, Gärstad avfallsanläggning samt Tekniska verkens biogasanläggning.

I anslutning till konferensen visar ett 40-tal av Avfall Sveriges företagsmedlemmar upp sina senaste produkter och tjänster. Det är här branschens nyheter visas först!

Tid: 2 juni kl 9.00 – 3 juni kl 13.00. Utställningen pågår 8.00–16.30 den 2 juni.

Plats: Konsert & Kongress Linköping

Programmet hittar du på www.avfallsverige2015.se

Välkommen!

Anmäl deltagande till kommunikationschef Anna-Carin Gripwall via mail till acg@avfallsverige.se eller telefon 070-662 61 28 senast den 29 maj.
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99