Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist valdes in i den internationella avfallsorganisationen ISWA:s styrelse vid det senaste årsmötet. Han är sedan tidigare ordförande i Municipal Waste Europe, som är den europeiska avfallsorganisationen för det kommunala renhållningsansvaret.

ISWA:s årsmöte hålls 19–21 september i Novi Sad i Serbien. Organisationens uppdrag är att främja och utveckla hållbar och yrkesmässig avfallshantering över hela världen. Det sker bland annat genom stöd till utvecklingsländer och tillväxtekonomier, genom att utveckla avfallshanteringen och genom utbildning. ISWA:s styrelse speglar organisationens internationella uppdrag genom representanter från flera olika världsdelar.

 

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99