Varje år slängs cirka en miljon ton mat i Sverige. Mycket av maten är helt ätbar. Enligt Livsmedelsverkets beräkningar slänger varje hushåll mat för cirka 5 000 kronor årligen. Men om varje svensk åt rester en gång i veckan, skulle matslöseriet minska med 20 procent. För att väcka frågan, uppmanar Avfall Sverige nu alla att lägga upp sina matlådor med matrester på Instagram under #resterförmiljön

–   Vecka 47 varje år samlas Europas länder för att belysa hur vi ska kunna minska avfallet
under parollen ”Europa minskar avfallet”. Vi vill skapa intresse kring den här frågan, säger Anna-Carin Gripwall, Kommunikationschef på Avfall Sverige.

–   Hushållsavfallet har dubblerats i vikt de senaste 40 åren, och utvecklingen är oroande. Om det fortsätter i den här takten, har avfallsmängden fördubblats igen till 2030. I dag slänger varje hushåll upp till 100 kilo mat om året – och mycket av maten är faktiskt ätbar*.

Därför startar Avfall Sverige nu #resterförmiljön, där man uppmanar folk att lägga upp bilder på sin lunch eller middag av matrester. Alla bilder samlas på sajten resterförmiljön.se.

–    Många fotograferar sina luncher och middagar och lägger sedan upp bilderna på t ex Instagram och Facebook. Rester kan vara precis lika goda och se läckra ut. Dessutom skonar man både plånboken och miljön genom att äta rester. Så vi hoppas att många kommer att ansluta sig till #resterförmiljön, avslutar Anna-Carin Gripwall.

För mer information, kontakta gärna:

Anna-Carin Gripwall, Kommunikationschef Avfall Sverige

070-662 61 28, anna-carin.gripwall@avfallsverige.se

*35 procent är onödigt matavfall, 65 procent är oundvikligt (SMED 2011: Matavfall 2010 från jord till bord)

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99