Av totalt 100 kampanjer nominerades 13 till reklamtävlingen Columbi Ägg 2013. Avfall Sverige är en av de nominerade, med den opinionsbildande kampanjen ”God morgon, Riksdagen”.

Kärnbudskapet i kampanjen är att kommunernas roll och ansvar inom avfallshanteringen skapar miljö- och samhällsnytta. Vi vill visa att ”vi skapar ren välfärd”, och bidrar till ett hållbart samhälle. Eftersom en av målgrupperna är nationella politiker, inleder vi annonserna med rubriken ”God morgon, Riksdagen”.

–  Vi ville skapa en personlig prägel i kampanjen och lyfta fram några av alla de tusentals kommunalt anställda som varje dag gör ett fantastiskt jobb för att vi ska kunna nå visionen om ett Sverige utan avfall, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige.

Kampanjen är framtagen i samarbete med byrån Trademark Malmö. Mediebyrå har varit Bright Media, Malmö. Kampanjen har löpt under 2012-2103.

Tävlingen avgörs vid en prisutdelningsceremoni den 22 mars i Stockholm.

Avfall Sverige arbetar för att öka kunskapen om svensk avfallshantering. Ökad kunskap och förståelse bidrar till förbättrade förutsättningar för den kommunala avfallshanteringen. 

Columbi Ägg är Dagens Samhälles reklamtävling där bästa kampanj för offentlig sektor utses. En jury utser den vinnande kampanjen.

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99