Flera kommuner samarbetar med restauranger för att införa doggybags, det vill säga att ge gästerna en möjlighet att ta maten de inte orkar äta upp med hem. Denna vecka pågår projektet ”Europa minskar avfallet” och olika metoder att minska matavfallet uppmärksammas på flera håll i landet.

I nordvästra Skåne samarbetar NSR, Nårab samt renhållningen i Höganäs och Ängelholm, för att öka medvetenheten kring matsvinn genom att dela ut doggybags utanför restaurangerna på köpcentrumet Väla.

– I ett försök att konkret minska matsvinnet tillhandahåller vi under hela vecka 47 doggybags på Väla restaurangtorg i Helsingborg. Matlådorna finns i ställ på restaurangtorget där besökarna själva kan gå och hämta en doggybag om de vill, detta istället för att behöva fråga restaurangpersonalen, säger Helena Eriksson, kampanjsamordnare vid NSR.

Även i Hässleholms kommun slår man ett slag för doggybags.

– Många pizzerior har redan den servicen, man får gärna ta halva pizzan med hem. Andra restauranger har inte den rutinen men välkomnar doggybagen, då de menar att de har ansträngt sig för att laga god mat, som sedan kastas för att gästen inte orkar äta upp, säger Maryanne Jönsson, informatör vid Hässleholm Miljö.

Hässleholm Miljö har som mål att besöka alla restauranger i kommunen, så arbetet fortsätter även efter vecka 47.

– Att ta hem det man inte orkar äta upp på restaurangen är vanligt i USA till exempel, men inte i Sverige. Det slängs 99 000 ton mat från svenska restauranger varje år[1]. Mycket av detta hade kunnat ätas upp. säger Anna-Carin Gripwall som är kommunikationschef på Avfall Sverige.

Det onödiga matsvinnet, det vill säga ätbar mat som slängs i soporna, är ett stort slöseri med både resurser och pengar. Matkonsumtionen orsakar även CO2-utsläpp, övergödning och försurning. Naturvårdsverket har räknat ut att produktionen av den mängd mat som slängs varje år motsvarar utsläpp på omkring 2 miljoner ton koldioxid. Det motsvarar cirka 3 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Det är med andra ord en dålig idé att slänga ätbar mat.

Fakta

Europa minskar avfallet är ett EU-projekt som i år anordnas för femte året. Det pågår 16-24 november. Under veckan anordnas över 80 aktiviteter i Sverige.

Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds av Naturvårdsverket. Kommuner, företag och föreningar genomför projekt för att nå svenska folket med information om att miljön påverkas av våra konsumtionsvanor. Och att vi – var och en av oss – kan påverka!

Följ oss under veckan, vi kommer att rapportera om aktiviteter, bl a på twitter.com. Läs mer på http://www.avfallsverige.se/europa-minskar-avfallet/

För mer information kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se


[1] SMED: Matavfall 2010 från jord till bord 
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99