Hållbar stad – samma utmaningar men olika förutsättningar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-15 11:30 CEST - Avfall Sverige AB

Utvecklingen mot fler hållbara städer ser lika olika ut som städerna i sig. I stora städer med hög inflyttning ökar behovet av nya bostäder, samhällstjänster och ny infrastruktur. Andra städer drabbas av avfolkning med minskande skatteintäkter, men kvarstående behov av samhällsservice.

Skatt på förbränning utreds – Avfall Sverige välkomnar bred analys

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-03 09:26 CEST - Avfall Sverige AB

Regeringen ska utreda behovet av att införa skatt på förbränning av avfall. Utredningen ska även kopplas till EU:s system för handel med utsläppsrätter. Kammarrättslagman Petter Classon blir utredare och uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2017.

Insamlingen av matavfall ökade med över 50 procent

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-05-31 08:20 CEST - Avfall Sverige AB

Avfall Sverige kan i dag presentera ny statistik över behandling av hushållsavfall i Sverige. Statistiken visar att insamlingen av matavfall har ökat med 53 procent från 2010 till 2015. Det är följden av att allt fler kommuner nu samlar in allt mer matavfall från hushållen.

Den svenska avfallsbranschen möts i Gävle

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-05-25 11:46 CEST - Avfall Sverige AB

• Hur kommer framtidens avfallshantering att se ut?

Klädbytardagen slår rekord

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-12 10:29 CEST - Avfall Sverige AB

Lördagen den 16 april är det åter dags att byta kläder när Naturskyddsföreningen arrangerar Sveriges största Klädbytardag för sjunde året i rad. I år arrangeras dagen tillsammans med Avfall Sverige och flera av Sveriges kommuner. Genom arrangemanget förenas miljönytta, mode och smart ekonomi i år på nästan 200 platser.

Ge kläderna ett andra liv

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-04 15:08 CEST - Avfall Sverige AB

Enligt en ny studie från Naturvårdsverket slänger svenskarna minst 7,5 kg kläder per år och person i soporna. Drygt hälften av kläderna är hela och skulle kunna återanvändas.

ReTuren till final i europeiskt pris

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-15 13:17 CET - Avfall Sverige AB

Bättre sortering med samarbete och god dialog

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-03 15:00 CET - Avfall Sverige AB

Insamlingen av matavfall ökar i Sverige. Över 200 kommuner har nu infört insamling av källsorterat matavfall och ytterligare flera är på gång. För att öka kvaliteten i det utsorterade matavfallet förmedlar Avfall Sverige erfarenheter från olika kommuner, bland annat genom en ny rapport som innehåller goda exempel vid insamling av matavfall i flerbostadshus.

Minskad deponering – kraftigt minskade utsläpp

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-29 14:30 CET - Avfall Sverige AB

Sedan 1990 har avfallssektorns utsläpp minskat med 59 procent tack vare att utsläppen från deponier minskat kraftigt och utsläppen bedöms minska ytterligare. Det skriver regeringen i en rapport till riksdagen om klimat- och energimålen till 2020.

Nu blir det lättare att lämna in använda sprutor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-01-21 11:00 CET - Avfall Sverige AB

Att samla in använda sprutor och kanyler på ett säkert sätt är viktigt, både för miljön och för människor som kommer i kontakt med dem. De ska inte slängas i restavfallet eftersom det kan innebära risker. Men många vet inte var man ska lämna in dem. Därför har Avfall Sverige tagit fram ett nytt samarbetsavtal med apoteken.