Klädbytardagen slår rekord

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-12 10:29 CEST - Avfall Sverige AB

Lördagen den 16 april är det åter dags att byta kläder när Naturskyddsföreningen arrangerar Sveriges största Klädbytardag för sjunde året i rad. I år arrangeras dagen tillsammans med Avfall Sverige och flera av Sveriges kommuner. Genom arrangemanget förenas miljönytta, mode och smart ekonomi i år på nästan 200 platser.

Ge kläderna ett andra liv

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-04 15:08 CEST - Avfall Sverige AB

Enligt en ny studie från Naturvårdsverket slänger svenskarna minst 7,5 kg kläder per år och person i soporna. Drygt hälften av kläderna är hela och skulle kunna återanvändas.

ReTuren till final i europeiskt pris

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-15 13:17 CET - Avfall Sverige AB

Bättre sortering med samarbete och god dialog

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-03 15:00 CET - Avfall Sverige AB

Insamlingen av matavfall ökar i Sverige. Över 200 kommuner har nu infört insamling av källsorterat matavfall och ytterligare flera är på gång. För att öka kvaliteten i det utsorterade matavfallet förmedlar Avfall Sverige erfarenheter från olika kommuner, bland annat genom en ny rapport som innehåller goda exempel vid insamling av matavfall i flerbostadshus.

Minskad deponering – kraftigt minskade utsläpp

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-29 14:30 CET - Avfall Sverige AB

Sedan 1990 har avfallssektorns utsläpp minskat med 59 procent tack vare att utsläppen från deponier minskat kraftigt och utsläppen bedöms minska ytterligare. Det skriver regeringen i en rapport till riksdagen om klimat- och energimålen till 2020.

Nu blir det lättare att lämna in använda sprutor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-01-21 11:00 CET - Avfall Sverige AB

Att samla in använda sprutor och kanyler på ett säkert sätt är viktigt, både för miljön och för människor som kommer i kontakt med dem. De ska inte slängas i restavfallet eftersom det kan innebära risker. Men många vet inte var man ska lämna in dem. Därför har Avfall Sverige tagit fram ett nytt samarbetsavtal med apoteken.

Här är landets bästa avfallskommuner

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-21 11:00 CET - Avfall Sverige AB

Trollhättan har för andra året i rad blivit bäst i Sverige på avfallshantering, och nu har kommunen kommit på första plats även när det gäller miljö inom avfallshanteringen, följt av Bjuv och Åstorp.

Indikatorer på hur svensk avfallshantering utvecklas

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-18 08:00 CET - Avfall Sverige AB

Avfall Sveriges vision är en framtid utan avfall. I Sverige är vi duktiga på själva avfallshanteringen och återvinner nästan allt hushållsavfall, antingen som energi eller material. Det vet vi för det kan vi mäta. Men hur mäter man ett avfall som inte uppstår?

Hållbar konsumtion inför julen – visst är det något vi vill stötta!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-01 08:00 CET - Avfall Sverige AB

December månad är den månad vi konsumerar mest och i år spår HUI rekord, ca 75 miljarder kronor räknar man med att vi kommer att handla för i december. Just därför är det viktigt att lyfta frågan om vikten av hållbar konsumtion. Avfall Sverige gör det genom att den 1 december publicera en digital julkalender som pekar på vikten av att minska avfallet genom hållbar konsumtion och återvinning.

86 kilo avfall för att producera en enda mobiltelefon

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-28 13:27 CET - Avfall Sverige AB

Att producera en (1) mobiltelefon ger ett avfallsfotavtryck på 86 kilo – till exempel gruvavfall, slaggprodukter. Kostnaden för klimatutsläppen beräknas till 140 kronor. Den färdiga mobilen väger 169 gram och kostar 6 000 kronor.[1]