Ökad återvinning – ett gemensamt mål för ny överenskommelse på avfallsområdet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-01-28 14:16 CET - Avfall Sverige AB

Kontaktpersoner:

Ge granen ett liv efter jul

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-12-16 11:25 CET - Avfall Sverige AB

Återvinn julen! När granen barrat färdigt kan den komma till nytta. I en förbränningsanläggning med energiutvinning kan en enda gran ge lika mycket el som en adventsljusstake förbrukar på en månad. Tänk också på att en julgran som bränns i öppna spisen släpper ut 90 gånger mer stoft i atmosfären än om den bränts i en anläggning för avfallsförbränning.

Nej till försämrat producentansvar: Kommunerna vill öka återvinningen och förbättra servicen för människor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-12-12 16:55 CET - Avfall Sverige AB

Sveriges Kommuner och Landsting och Avfall Sverige har idag avvisat den överenskommelse om producentansvaret som regeringens förhandlingsman presenterat.

Samordnad sophantering ger bättre service och gynnar miljön

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-09-25 09:26 CEST - Avfall Sverige AB

Avfall Sverige instämmer i Villaägarnas principiella kritik av hur producentansvaret fungerar. Kritiken framförs i Villaägarnas utredning "Småhusägare får betala dubbelt för återvinning", som presenteras i dag.

Information når fram genom lätt svenska, bilder och personlig kontakt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-08-18 09:40 CEST - Avfall Sverige AB

Informationen till hushållen i syfte att öka återvinningen av våra sopor har blivit bättre. Men det finns en grupp som kanske inte beaktats tillräckligt: nysvenskar. Lättläst svenska, mera bilder och personlig kontakt är några faktorer som gör att dessa grupper tillgodogör sig informationen lättare.

Avfall Sverige positiv till regeringens förhandlare på avfallsområdet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-08-14 09:02 CEST - Avfall Sverige AB

– Avfall Sverige företräder kommuner och kommunbolag på avfallsområdet. Vi ser positivt på att regeringen utser en förhandlare inom avfallsområdet, säger Weine Wiqvist, VD avfall Sverige, i en kommentar.

Världens bästa system ska bli ännu bättre!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-08-13 09:15 CEST - Avfall Sverige AB

Kasserade batterier, glödlampor, mobiltelefoner och klockor är de små el-produkter svenskarna har mest av hemma i byrålådan. Det visar en färsk undersökning som Avfall Sverige och El-Kretsen låtit göra om vad svenska folket gör av sina kasserade elprodukter. 

Almedalsbesökarna vet: Sortera dina sopor väl - de kommer till nytta

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-07-13 15:00 CEST - Avfall Sverige AB

82 procent av besökarna i Visby under Almedalsveckan tycker att det är viktigt att sortera sina sopor. 71 procent gör det. Och 53 procent vet att vårt matavfall kan bli till biogas som ersätter fossila bränslen.

Paneldebatt Almedalen: Biogas inget nischbränsle

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-07-07 15:33 CEST - Avfall Sverige AB

Potentialen för att producera biogas enbart från avfall i Sverige är 10,6 TWh. Det skulle räcka till att driva 900 000 bilar, dvs ungefär en femtedel av Sveriges alla bilar. Samtidigt skulle vi klara EU:s direktiv om 10 procent förnyelsebar energi i transportsektorn.

Hälften av deponierna stängs

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-02-12 11:00 CET - Avfall Sverige AB