Avfall Sveriges årsmöte 2018

Evenemang - Datum: 29 maj 10:00 - 30 maj 13:40 - Avfall Sverige AB

Folkparken, Skellefteå,

I en allt snabbare föränderlig tid är det viktigt att analysera omvärlden för att förstå hur kommunernas roller och ansvar kan gestalta sig. Vad händer i vår omvärld och hur påverkar det våra möjligheter att nå våra mål och den långsiktiga visionen ”det finns inget avfall”? Det är frågor som ska diskuteras på Avfall Sveriges årsmöte, där avfallsbranschen samlas. Mötet hålls i Skellefteå den 29–30 maj. På årsmötet deltar närmare 400 tjänstemän och förtroendevalda från avfallsbranschen.